Vraag je offerte aan

Extra afspraken voor plaatsing door WS Lettering

Bij bestelling ga je akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Bij plaatsing door WS Lettering bv ga je automatisch akkoord met volgende afspraken:

De ondergrond is proper, volledig stickervrij en vrij van alle obstakels

Gelieve ervoor te zorgen dat het oppervlakte de dag ervoor proper gewassen is en dat er geen oude stickers/borden meer opkleven. Indien blijkt dat we op de dag van plaatsing nog oude stickers moeten demonteren of moeten kuisen, kunnen er extra kosten worden aangerekend.
Mogelijk kan de plaatsing niet doorgaan of niet tijdig klaar geraken. De locatie van plaatsing moet ook vrij zijn van alle obstakels. Indien er bv. een raam, regenpijp, dakgoot, raamtablet, klinken… in de weg zit, raden we aan dit op voorhand te melden.

Afval blijft ter plaatse bij demontage van oude stickers, borden, gevelletters, frames…

Wens je dat wij het oude materiaal toch meenemen, dan zal een afvalverwerkingskost aangerekend worden op de factuur. Ook het afvoeren van zand is NIET inbegrepen. Dit blijft ter plaatse. Wens je dat wij dit meenemen, of verspreiden over de locatie, dien je dit op voorhand te melden, zodat hier een extra kost van berekend kan worden.

Stickers/Airtex hechten enkel op een ondergrond in goede staat

Indien de ondergrond beschadigingen vertoont (roestvlekken, blutsen, krassen, loskomende verf…) is het jouw verantwoordelijkheid om dit op voorhand te melden. WS Lettering kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij het loskomen (of het niet kunnen kleven) van stickers/airtex op oude, herspoten, beschadigde, onbehandelde of verroeste ondergrond. Wij kunnen omwille van veiligheidsredenen geen plaatsingen uitvoeren op gebarsten of beschadigde ramen.

Niet alle stickers kleven op alle ondergronden

Problemen kunnen optreden bij o.a. ruwe en/of geschilderde ondergronden, laag energetische materialen of speciale ruimtes (bv. geen bumperstof, geribbelde oppervlaktes, (straat)stenen, voegen, hout…) Stickers kunnen ook loskomen in extreem warme (bv. sauna), koude (bv. vrieskast), vochtige (bv. badkamer) of vettige (bv. frituur) ruimtes. We raden aan om bij twijfel op voorhand een stickerstaaltje aan te vragen en uit te testen (test moet minstens 24u blijven hangen). Indien je op voorhand geen staaltje hebt uitgetest, kan WS Lettering in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de stickers na de belettering niet of onvoldoende hechten, los komen of in blazen trekken.

Bij het verwijderen van stickers kan de ondergrond beschadigd raken

Dit is o.a. mogelijk bij geschilderde muren, herspoten wagens, stickers op gedrukte spandoeken, stickers op stickers… WS Lettering bv kan hier in GEEN geval verantwoordelijk voor gesteld worden. Er bestaan ook stickers met verwijderbare lijmlaag of stickers met microzuignapjes (zonder lijmlaag).. Gelieve bij offerte-aanvraag duidelijk op te geven hoe lang de stickers moeten blijven kleven.

Materialen worden steeds op voorhand op maat gemaakt

Gelieve bij bestelling de formaten correct op te meten en door te geven. Indien bij plaatsing blijkt dat de stickers/borden/frames/… te klein of te groot zijn, zullen deze op jouw kosten herdrukt worden. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om de opmetingen op voorhand door onze zorgen te laten uitvoeren (mits meerprijs). Enkel bij opmeting door WS Lettering bv zijn de correcte formaten onze verantwoordelijkheid.

Plaatsing (van palen, masten, totems, borden…) in de grond gebeurt steeds in losse aarde

De constructie wordt standaard 1 meter in de grond geplaatst en verstevigd met beton (tenzij anders afgesproken). De constructie kan enkel in losse aarde gezet worden. Indien de ondergrond bestaat uit bv. chape, stenen, beton,… dien je zelf een put van de afgesproken formaten te voorzien. Klinkers en anderen dienen door jou verwijderd te worden. Indien je niet op voorhand meldt dat de ondergrond niet uit losse aarde bestaat, kan de plaatsing mogelijk niet doorgaan.

Plaatsing (van borden, frames, gevelletters, …) gebeurt tegen een stevige en boorbare ondergrond

Indien bij opmeting of bij plaatsing blijkt dat er extra materialen nodig zijn om de constructie stevig te plaatsen, zal de prijs aangepast worden (bv. chemische verankering, speciale pluggen, alu profielen, extra latten, speciale boren, …).

Bij plaatsing van verlichting, voorziet de klant een aansluitingspunt met of zonder tijdschakelaar op het elektriciteitsnet, 220V

Het aansluitingspunt bevindt zich op de locatie waar de spot/totem/doosletter… moet komen. Indien het aansluitingspunt niet aanwezig is, kan
de verlichting niet door onze zorgen worden aangesloten. Alle bedrading dient spatwaterdicht te worden weggewerkt. Op iedere installatie moet een tijd- of schemerschakelaar gemonteerd worden. Om de levensduur van LED’s te optimaliseren, dienen de LED’s per etmaal minstens 15 minuten uitgeschakeld te worden. Bij een voorinstallatie afwijkend van dit schema, vervalt de garantie. WS Lettering bv kan geen bijkomende elektriciteitswerken uitvoeren.

De maximum hoogte van het hoogste punt bedraagt 3 meter en is bereikbaar met een ladder

Indien hoger of niet goed bereikbaar, gelieve dit op voorhand door te geven, zodat bekeken kan worden of de huur van een hoogtewerker noodzakelijk is. Indien er op de dag van plaatsing blijkt dat er hoger dan 3 meter gewerkt moet worden of een ladder niet geplaatst kan worden en je dit niet op voorhand hebt doorgegeven, kan de plaatsing mogelijk niet doorgaan.

Plaatsing gebeurt in goede weersomstandigheden

De plaatsing kan niet doorgaan bij felle wind, regen, sneeuw, temperaturen onder de 10°C of temperaturen boven de 25°C. Indien de plaatser beslist dat de belettering door weersomstandigheden niet kan doorgaan, zal er een nieuwe plaatsingsdatum afgesproken worden. Er kan in geen geval een schadevergoeding gevraagd worden. WS Lettering bv kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door stormweer of hevige wind aan door ons geplaatste goederen.

Annulatie van de belettering

Indien je de afgesproken plaatsingsdatum minder dan 5 werkdagen op voorhand annuleert of verzet, zal het volledige bedrag (incl. de niet gepresteerde uren van plaatsing) toch gefactureerd worden.

Als de plaatsing niet kan doorgaan omwille van één van de redenen hierboven opgesomd, zal het volledige facturatiebedrag toch aangerekend worden, plus mogelijk een extra verplaatsingskost, extra beletteringsuren, aankoop van extra materialen, ….

Om problemen bij plaatsing te vermijden, raden we aan om de situatie op voorhand door onze zorgen (mits meerprijs) ter plaatste te laten bekijken.

TIP

Zorg voor een verzekering van je geplaatste reclame! Hevige wind, stormen, hagel kunnen schade aan borden, spandoeken, vlaggenmasten, totems enz. veroorzaken. Laat deze opnemen in de brandpolis bij je verzekering. Dat bespaart een pak kosten indien het zich voordoet. WS Lettering is na plaatsing, niet verantwoordelijk voor schade door onvoorziene omstandigheden, weergrillen of verborgen gebreken.